ERASMUS+ пројекат

 

"ДОЂОХ, ВИДЕХ, НАУЧИХ"

 

 

Пројекат мобилности ЕРАЗМУС + КА1 VЕТ

Партнерска органзација: ISIS “Bruno Carniello”, Бруњера, Италија

Време реализације 12. Јун 2017 – 11. Јун 2018..

Период мобилности: 24 – 28. Октобар 2017.г.

Координатор: др Зорица Ђоковић, директорка

Учесници: директорка Зорица Ђоковић, координатор практичне наставе Милан Николић, наставници стручних предмета Татјана Митровић, Јелена Обрадов и Владислав Митић.

 

Циљеви пројекта:

Модернизација наставе кроз примену нових метода подучавања;

Повећана мотивација ученика за учење;

Увид у рад са ученицима којима је потребна додатна подршка;

Повећање компетенција наставника у области стручног и практичног рада и каријерног вођења;

Већа мотивисаност наставника за укључење у међународне пројекте;

Повећање капацитета за међународну сарадњу како на личном тако и на институционалном нивоу;

Успостављање веза између школе и предузећа у циљу реализовања дуалног образовања;

Успостављање нових и јачање већ постојећих веза са колегама у партнерској школи;

Формирање учионице за израду модела по угледу на партнерску школу.

 

 

Сва стратешка документа наше школе, као и екстерна евалуација указују да највише простора за унапређење има у областима Настава и учење и Подршка ученицима. С обзиром да већ дуго година сарађујемо са школом "Бруно Царниелло" која има изврсне резултате у наведеним областима, одлучили смо да се непосредно кроз праћење на раду (job shadowing) упознамо са методама које примењују и имплементирамо их код нас. Истовремено, то је прилика да развијемо наше пројектне капацитете.

 

У току Пројекта реализоване су следеће активности: Пре посете, у току припрема, сви учесници мобилности су се обавестити о темама за које су заинтересовани а преко материјала који која нам је послала партнерска школа. Током посете, свакодневно су одржавани састанци са представницима партнерске школе на којима су упоређивана искуства, доношени закључци и планиране даље активности. Наставници су посећивати часове стручних предмета у области производње намештаја и уређења ентеријера, дизајна и примене ИКТ-а у стручним предметима, детаљно се упознати са начином израде модела, и начинима формативног оцењивања. Координатор практичне наставе је присуствовао практичној настави у школи и обавестио се о целокупној процедури уговарања и спровођења практичне наставе у компанијама и пратећом документацијом која је потпом преведена на српски. Директорка се детаљно упознала са системом средњег образовања у Италији, статусом и начином лиценцирања директора, стручном спремом и правним статусом наставника, административним пословањем,  финансирањем и одржавањем школа, организацијом ваннаставних активности и инклузивним образовањем. Такође, одржала је предавање о систему нашег средњег образовања са акцентом на стручно за групу директора из региона. Иако то није било планирано као обавезна активност, сви учесници су посетили компаније “Санта Лућија” и “Кристалиа” са различитим пословним филозофијама. По повратку, извршена је дисеминација како за наставнике у школи, тако и на регионалном и нацоналном нивоу преко инфо састанака у организацији фондације ТЕМПУС, Заједнице школа у области обраде дрвета и средстава јавног информисања. Са имплементацијом стечених знања и вештина почело се већ по повратку са мобилности у свим сегметнтима школског живота где су то објктивне околности дозвољавале.

 

Остварени утицаји за непосредне учеснике:

Унапређење професионалних компетенција;

Обогаћена стручна знања;

Усвојена сазнања о образовном систему Италије;

Повећане могућности за професионални и развоја каријере;

Успостављање нових и јачање већ постојећих веза са колегама у партнерској школи;

Повећање личних капацитета за међународну сарадњу;

Повећана свест о разумевању других култура и њиховог начина рада;

Веће задовољство послом;

Унпређење интеркултуралних вештина;

Унапређење језичких компетенција;

Стицање увида у рад са ученицима којима је потребна додатна подршка.

 

На нивоу институције:

Унапређена и модернизована настава;

Већа мотивација за укључење у међународне пројекте;

Повећана мотивација ученика за учење;

Набавка опреме за моделовање и реализовање наставе по угледу на партнерску школу уз израду реалних модела и макета;

Повећање капацитета за међународну сарадњу;

Успостављене веза са већим бројем предузећа;

Запослени оснаженији за адекватан третман ученика којима је потребна додатна подршка; 

Бољи тимски рад и дељење искустава.

 

У школи ће се, и убудуће, наставити пракса одржавања сарадничких часова и отпочети са применом пројектне наставе. С обзиром на повећане пројектне капацитете Школе и подигнуту свест о з начају интернационализације и интеркултуралне сарадње, као и чињенице да је Школа, у међувремену, добила још један пројекат мобилности, заинтересованост за овај вид стручног усавршавања је веома порастао међу наставницима, тако да ће се наставити аплицирање и спровођење нових пројеката са циљем унапређења компетенција и наставника других стручних већа.  Резултати у унапређењу наставе и подршке ученицима имаће позитиван утицај на мотивацију ученика.

 

Дисеминација Пројекта

 

О пројекту

 

Посете часовима

 

Практична настава

 

Пракса у компанијама

 

 

 

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions