УЧИМО У ФРАНЦУСКОЈ

 

Назив: Учимо у Француској

Носилац: Техничка школа „Дрво арт“, Београд, Србија

Партнер: Школа за уметничке занате (Lycee des metiers d'Art), Сент Квентин, Француска

Координатор: др Зорица Ђоковић, директорка

Шифра: 2022-1-РС01-КА122-VET-000076003

Трајање: 12 месеци

Време реализације: 15. јун 2022 – 14. јун 2023.

Финансирање: Еразмус+ програм

Опис: Кроз овај пројекат желимо да одговоримо на неке од потреба и изазова са којима се Школа тренутно суочава, а то су развијање стручних компетенција ученика на одсеку обраде дрвета и потреба да се у школским условима што боље припреме за реалне услове рада.

Друго, с обзиром да смо већ препознати као школа са развијеном међународном сарадњом, желели бисмо не само да очувамо постојећи ниво већ и да га унапредимо уводећи нове активности у пројекте мобилности које нисмо до сада примењивали, попут мобилности ученика, као и учествовањем у другим врстама пројеката у оквиру Ерасмус + програма.

Циљеви:

Реализацијом овог пројекта желимо да:

  • Унапредимо наставу стручних предмета у области обраде дрвета како би ученици унапредили стручне, језичке, дигиталне и кључне компетенције попут комуникације, сарадње, решавања проблема и предузимљивости, имали бољи школски успех и прилике за напредак у каријери, више самопоуздања у раду, док би наставници унапредили наставу свог предмета, били више оријентисани на ученика, повећали могућности за развој каријере и личног задовољства у раду, размењивали искуства и стицали нова.
  • Повећамо капацитет Школе за интернационализацију тако да ученици и наставници буду упознати са могућностима које европски пројекти нуде, буду свесни ЕУ вредности, отворени за упознавање других култура, унапреде своје интеркултурне компетенције и капацитете за учешће у ЕУ пројектима, а Школа унапреди пројектни менаџмент са посебним фокусом на коришћење европских алата за признавање и вредновање компетенција стечених током мобилности.

Активности:

Током пројекта, имплементираће се активности кратка мобилност ученика и праћење на раду.

Предвиђено је да у мобилност буде укључено 8 ученика 3. и 4. разреда смерова у области обраде дрвета образовних профила техничар за обликовање намештаја и ентеријера, узраста 17-19 година. Они ће, у пратњи наставника, током 2 недеље присуствовали и активно учествовали на часовима стручних предмета и енглеског језика према унапред договореном плану који ће сачинили наставници наше и школе домаћина. Ученике ће, током мобилности, пратити један наставник стручних предмета.

У праћењу на раду учествоваће 5 наставника (практичне наставе, стручних теоријских предмета, дубореза, наставник задужен за планове и програме и наставник који би учио израду интарзија), библиотекарка и директорка. Свако од њих ће пратити специфичне активности за које је конкретно задужен у току 5 - 19 дана.

Очекивани резултати:

Очекујемо да ће сви учесници мобилности унапредити своје стручне, језичке, дигиталне компетенције и смисао за предузетништво, повећати мотивацију за рад и учење, могућности за развој каријере и лично задовољство на раду, бити упознати са системом образовања у Француској, проширили знања из културе и историје Француске, упознали се са вредностима ЕУ и бенефитима које ЕУ пројекти нуде.

Школа ће имати модернизовану наставу стручних предмета, унапређену практичну и пројектну наставу, квалификованије наставнике, унапређено руковођење, основни поступак признавања и вредновања исхода стечених током мобилности, унапређену стратегију интернационализације и број појединаца спремних да учествују у међународним активностима, биће спремнија да развија и имплементира иновативне праксе, укључи се и у друге врсте европских пројеката, моћи ће да пружи основна знања у области израде интарзија.

 

 

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions