Програм „Слика – хиљаду речи“

 

Програм "Слика - хиљаду речи" реализује се у оквиру пројекта „Подршка Европске уније управљању миграцијама у Републици Србији“.

 

ОПИС ПРОЈЕКТА

1.1. Назив образовне установе која реализује пројекат      ТШ „Дрво арт“

1.2. Адреса и контакт телефон   ул. Цара Душана, бр.23

1.3. Назив пројекта    “Слика – хиљаду речи“

1.4. Број уговора    019-0100023-4/2020-20

1.5. Почетни и крајњи датум реализације пројекта    август 2020 – децембар 2021___

1.6. Место у коме се реализују активности    Београд

1.7. Крајњи корисници (из пројектног предлога) Ученици мигранти, ученици завршних разреда основних школа, ученици Школе, родитељи ученика Школе, наставно и ненаставно особље Школе, локална заједница

 

Школа се годинама са великом пажњом бави ученицима из депривираних средина, улаже труд у усавршавање наставног особља и успешно припрема ученике за поље рада. Прошла је различите обуке за превенцију раног напуштања школовања и примењује стечена знања у свом раду, а то је донело и мерљиве резултате.

Све ове активности су нам помогле да се први ученик мигрант успешно укључи у активности Школе.

Велику помоћ у томе је престављао цртачки дар ученика мигранта и његове активности су од почека биле афирмативне за његово учење и рад и додоатно су сензибилисале колектив и ученике Школе за значај прихватања и школовања мигрантске популације. Тако су створени услови за успешну реализацију овог пројекта.

Пројекат има фокус на вршњачкој едукацији и повезивању ученика миграната/тражиоца азила, ученика завршних разреда основне школе и ученика Школе током ликовне радионице. Ученици наше школе би упознали гостујуће ученике са техникама израде графике и мозаика, а они и ученици завршних разреда оснвних школа би се посетом кампу за мигранте упознали са проблемима и животом мигрантске популације. Додатно би се сви учесници суочили са превазилажењем културних и комуникацијских баријера. Овај напредак ће имати позитива ефекат на најблже окружење учесника радионице али и на локалну заједницу. Ученици мигранти/трежиоци азила и ученици завршних разреда основних школа имају прилику да се упознају са образовним профилима у школи и можда постану будући ученици Школе.

Реализацију радионица олакшаће и набавка квалитетне професионалне опреме за рад ових ликовних техника и савремен приступ настави уз употребу дигиталне технологије. Ова набавка материјала и опреме ће створити услове за одрживост пројекта и користиће се у настави након окончања поројекта.

Завршница пројекта у виду изложбе и дигиталног портфолија пројекта на сајту Школе ће бити доступна локалној заједници.

 

ОПШТИ ЦИЉ

Општи циљ овог пројекта је да одговори на потребе миграната и тражилаца азила у Републици Србији кроз подршку институцијама, укључујући и побољшање капацитета за смештај и пружање услуга.

Специфични циљеви овог пројекта који се односи на област образовања је: побољшати капацитет професионалаца у образовном систему да пруже адекватну подршку мигрантима, створити подстицајно и толерантно образовно окружење и уградити квалитет образовања миграната на свим нивоима образовања.

 

СПЕЦИФИЧНИ  ЦИЉЕВИ  ПРОЈЕКТА

1. Сензибилисање ученика, наставника и родитеља о значају инклузивног образовања и образовања мигрната, створање подстицајног и толерантног образовног окружењеа и омогућавање квалитетног образовања миграната на свим нивоима образовања.

2. Стварање услова за реализацију креативних ликовних активности и оспособљавање наставника да приближе ученицима савремену технологију у традиционалним ликовним техникама и олакшају ликовно изражавања ученицима мигрантима/тражиоцима азила и ученика завршних разреда основних школа реализацијом вршњачке едукације кроз креативне радионице од стране  ученике Школе;

 

Праћење остварености резултата (мониторинг)

Пројектне активности ће пратити координатор и пројектни тим: водитељи радионица: Јелена Костић и Касија Миленковић, асистент координатора - Наташа Иванић и Зорица Бајић, а координатор - Татјана Митровић. Свака одговорна особа ће, у односу на задужења, прикупљати податке и пратити динамику активности, број укључених наставника  и искоришћеност ресурса. Сва средства верификације која су наведена као извори, докази за индикаторе и резултате су инструменти за мониторинг. На састанцима тима на почетку сваког месеца ће се подносити усмени извештаји координатору, а на шест месеци писани извештаји. Финансије ће пратити шеф рачуноводства.

 

Одрживост пројекта

Наставна средства и потрошни материјали за реализацију радионица набављена средствима гранта остају као материјални ресурси школе Школа ће из других средстава опремати школу савременим наставним средствима и настојати да створи стимулативнију средину за учење.

Стечене компетенције наставници ће даље развијати кроз огледне часове – примере добре инклузивне прексе, који ће бити планирани од стране стручних већа на почетку школске године и унети у Годишњи план рада школе.

Опремљена просторија, специјализовани атеље ће олакшати рад наставника који дају подршку деци у савладавању техника мозаика и графике и надаље ће се користити у те сврхе.

 

Циљна група

Директно укључена циљна група: ученици са образовног профила Ликовни техничар и чланови Ликовне секције, ученици мигранти, ученици завршних разреда основних школа, мигрантска заједница, сви ученици Школе, посебно одељење ученика -мигранта. наставници, родитељи ученика, наставно и ненеаставно особље Школе.

Индиректна циљна група: целокупна јавност места у ком је школа.

 

Број укључених у пројекат:

Ученици : 50 особа, оба пола, похађају смер Ликовни техничар, од 1. до 4. разреда

Наставно и ненаставно особље школе: 60 особа, оба пола, V и VII степен стручне спреме

Родитељи ученика школе: 40 особа, оба пола, IV - VII степен стручне спреме

Наставници који реализују пројекат и иду на обуке: 4, женског пола, VII степен стручне спреме

 

 

Опис Пројекта у ворд формату

 

 

Фотографије:

Креативна радионица за мигранте

Радионица израде графике

Изложба у Дечјем културном центру

 

 

Линкови:

http://euinfo.rs/podrska-eu-upravljanju-migracijama/likovna-radionica-sa-migrantima-u-krnjaci/

https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/25363/novinarka-euronews-srbija-dragana-savic-dobitnica-nagrade-za-najbolji-tv-prilog-na-temu-borbe-protiv-diskriminacije/vest

https://nova.rs/vesti/drustvo/avganistanac-reza-samo-zeli-da-slika-i-da-zivi-u-srbiji/

https://nova.rs/kultura/reza-i-sami-prvi-migranti-upisali-beogradski-univerzitet/

 

  

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions