ERASMUS+ пројекат

 

Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области:

 • образовање,
 • млади и
 • спорт.

У школској 2016/2017. години Техничка школа „ Дрво арт“ је аплицирала за  КА1 пројекте мобилности за запослене у школама и предшколским установама. Ови пројекти односе се на мобилност наставног и ненаставног особља (наставника, учитеља, васпитача, педагога, психолога, директора, итд.) у циљу стицања искуства учења. ТШ „ Дрво арт“ је на првом месту по броју бодова који је додељен за пројекат, a nа конкурсу је одобрено девет пројеката .

 

Основни подаци о пројекту:

НАСЛОВ ПРОЈЕКТА: „Дођох, видех, научих“

ПРОЈЕКТНА МОБИЛНОСТ: од 23.10.2017 до 27.10.2018.

ПАРТНЕРСКА УСТАНОВА : ISTITUTO D'ISTRUZIONE STATALE DI SACILE E BRUGNERA, IPSIA “Bruno Carniello”  , Италија

Сајт партнерске школе:  www.isissacilebrugnera.gov.it

 

Вођа-представник: др Зорица Ђоковић, директор школе;

Учесници: Милан Николић, координатор практичне наставе, Јелена Обрадов, Татјана Митровић и Владислав Митић наставници стручних предмета

 

Пројекат мобилности обухвата стручно усавршавање наставника и другог наставног и ненаставног особља методом „посматрања на радном месту“ (job shadowing).

Током периода у коме учесници на пројекту прате и посматрају све активности које одређена позиција подразумева у партнерској школи у иностранству планирано је да се постигну следећи циљеви:

 • Унапређивање наставе кроз употребу нових метода подучавања;
 • Повећање компетенција наставника у области стручног и практичног рада и припреме ученика за свет рада;
 • Повећане могућности запослених за професионални и развоја каријере;
 • Већа мотивисаност наставника за укључење у међународне пројекте;
 • Модернизација наставе кроз примену новостечених знања и вештина и увођење нових метода рада;
 • Повећана мотивација ученика за учење;
 • Унапређење управљања и руковођења кроз обогаћивање административних вештина руководства Школе;
 • Повећање атрактивности Школе;
 • Јачање веза између школа и предузећа;
 • Успостављање нових и јачање већ постојећих веза са колегама у партнерској школи;
 • Повећање капацитета за међународну сарадњу;
 • Повећана свест о разумевању других култура и њиховог начина рада;
 • Формирање учионице за израду модела по угледу на партнерску школу;
 • Увид у рад са ученицима којима је потребна додатна подршка.
Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions