Наставници практичне наставе 

 

практична наставаАнђелковић Јован
практична наставаКарадоламовић Зоран
практична наставаКојић Горан
практична наставаМилић Предраг
практична наставаПеришић Владимир
практична наставаНиколић Жељко
практична наставаВезир Предраг

 

 

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions