Ликовни техничар

 

Садржај наставног програма овог образовног профила омогућава стицање теоријских и практичних знања и вештина из подручја визуелних уметности, овладавање ликовним језиком и техникама и развијање ликовног индентитета ученика.

Базу наставног програма чине ликовне дисциплине: цртање, сликање и графика. Оне, уз техничко-технолошке садржаје и познавање савремених медија визуелног изражавања, чине заокружену целину образовног процеса из области ликовних уметности.

 
Кроз практичне, индивидуалне задатке ученици се оспособљавају за креирање и извођење радова из области површинског и просторног обликовања (цртања, сликања, технике зидног сликарства, сликарске технологије и конзервације, графике, фотографије, вајања, вишемедијске уметности...), кроз целовити процес од развијања идеје, разраде пројекта и скице, до реализације.

 
Ово је идеалан профил за ученике који желе да наставе школовање, првенствено, на Факултету ликовних уметности, Факултету примењених уметности и дизајна.

 

 

Предмети

 

1. разред

Српски језик и књижевност

Страни језик

Историја

Музичка уметност

Физичко васпитање

Математика

Рачунарстви и информатика

Физика

Хемија

Географија

Музичка уметност

Биологија

Историја уметности

Теорија форме

Цртање

Верска настава/Грађанско васпитање

 

2. разред

Српски језик и књижевност

Страни језик

Историја

Физичко васпитање

Математика

Физика

Историја уметности

Цртање

Сликање

Вајање

Графика

Фотографија

Основи технологије и конзервације

Верска настава/Грађанско васпитање

 

 

3. разред

Српски језик и књижевност

Страни језик 
Социологија

Психологија

Физичко васпитање

Историја уметности

Цртање

Сликање

Вајање

Графика

Основи технологије и конзервације

Технике зидног сликарства

Вишемедијска уметност

Верска настава/Грађанско васпитање

 

4. разред

Српски језик и књижевност

Страни језик

Филозофија

Физичко васпитање

Устав и права грађана

Историја уметности

Цртање

Сликање

Вајање

Графика

Основи технологије и конзервације

Вишемедијска уметност

Рачунарска графика и мултимедији

Практична настава

Верска настава/Грађанско васпитање

 

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions