Правни техничар


Правни техничар је четворогодишњи образовни профил на коме ученици стичу квалитетна знања из области права, чиме добијају одличну основу за наставак школовања у овој области.

Теоријска знања која ученици стичу у школи праћена посетама и обављањем практичне наставе у органима државне управе, пружају ученицима комплетну слику послова који се обављају и дају им могућност да стичу и увежбавају практична знања у овој области. 


Успешним савладавањем општеобразовних предмета ученици стичу довољно широко опште образовање чиме им се отварају могућности даљег школовања на било ком факултету.


Ученик који заврши овај образовни профил има могућност запослења у државним органима, као и у установама и предузећима на административним, управним, биротехничким пословима и пословима матичара.Предмети


1. разред

Српски језик и књижевност

Страни језик

Историја

Физичко васпитање

Математика

Рачунарстви и информатика

Физика

Хемија

Географија

Музичка уметност

Биологија

Државно уређење

Основи права

Пословна и службена кореспонденција

Верска настава/Грађанско васпитање


2. разред

Српски језик и књижевност

Страни језик

Историја

Физичко васпитање

Математика

Физика

Географија

Ликовна култура

Основи права

Психологија

Латински језик

Пословна и службена коресподенција

Основи радног права

Биротехника

Верска настава/Грађанско васпитање3. разред

Српски језик и књижевност

Страни језик
Социологија

Историја

Физичко васпитање

Математика

Логика

Основи економије

Основи матичне евиденције

Пословна и службена коресподенција

Основи радног права

Основи правних поступака

Послови правног промета

Секретарско пословање

Верска настава/Грађанско васпитање


4. разред

Српски језик и књижевност

Страни језик

Историја

Физичко васпитање

Математика

Филозофија

Устав и права грађана

Статистика

Пословна и службена кореспонденција

Основи радног права

Основи правних поступака

Послови правног промета

Основи реторике и беседништва

Верска настава/Грађанско васпитање

 

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions