Тапетар – декоратер – оглед 

Избором овог профила, након три године школовања ученик ће стећи знања о материјалима као што су текстил, кожа, свила, дрво, упознати њихова својства, квалитет и намену. Кроз практичну наставу ученик се обучава у технологији тапетарске производње. Стицањем дипломе пружају се велике могућности за запошљавање у области производној и услужног занатства, као и приватног предузетништва. Овај профил је развијен у оквиру CARDS програма Европске уније.

​Списак предмета


1. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Физичко васпитање

4. Математика

5. Рачунарство и информатика

6. Техничко цртање и нацртна геометрија

7. Тапацирање и пресвлачење тврдих подлога

8. Тапацирање и пресвлачење еластичних подлога

9. Изборни предмет за струку

10. Грађанско васпитање

11. Верска настава

 

2. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Физичко васпитање

4. Математика

5. Конструкције у тапетарству

6. Шивење материјала у тапетарству

7. Тапацирање и пресвлачење непричвршћених јастука

8. Изборни предмет за струку

9. Грађанско васпитање

10. Верска настава

 

3. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Физичко васпитање

4. Математика

5. Унутрашња декорација

6. Предузетништво

7. Припрема и кројење материјала у тапетарству

8. Монтажа и демонтажа тапетарских производа

9. Декорација ентеријера тапетарским производима

10. Организација рада у тапетарству

11. Грађанско васпитање

12. Верска настава

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions