Тапетар – декоратер  

Избором овог профила, након три године школовања ученик ће стећи знања о материјалима као што су текстил, кожа, свила, дрво, упознати њихова својства, квалитет и намену. Кроз практичну наставу ученик се обучава у технологији тапетарске производње. Стицањем дипломе пружају се велике могућности за запошљавање у области производној и услужног занатства, као и приватног предузетништва. Овај профил је развијен у оквиру CARDS програма Европске уније.

Списак предмета


1. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Физичко васпитање

4. Математика

5. Рачунарство и информатика

6. Ликовна култура

7. Историја

8. Техничко цртање

9. Физика

10. Технологија тапетарске производње

11. Тапетарство

12. Грађанско васпитање / Верска настава


2. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Физичко васпитање

4. Математика

5. Екологија и заштита животне средине

6. Географија

7. Технологија тапетарске производње

8. Тапетарство

9. Својства материјала

10. Рачунарска графике

11. Дрвне конструкције

12. Организација рада

13. Изборни предмет

14. Грађанско васпитање / Верска настава

 

3. разред

1. Српски језик и књижевност

3. Физичко васпитање

4. Математика

4. Социологија са правима грађана

5. Унутрашња декорација

6. Предузетништво

7. Технологија тапетарске производње

8. Тапетарство

9. Рачунарска графике

10. Дрвне конструкције

11. Изборни предмет

 12. Грађанско васпитање / Верска настава


Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions