Столар

Школовањем на овом, трогодишњем, образовном профилу ученик се опредељује за израду предмета од дрвета. Наставни планови су оређени према европским стандардима. Теоријска настава је смањена, а акценат је стављен на практичан рад и приближавање ученика захтевима професије. Током школовања стичу се знања о својствима дрвета, технологији обраде и израде предмета од дрвета. Занимање пружа могућност за бављење столарским занатом, израдом уметничких предмета од дрвета.

Списак предмета


1. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Физичко васпитање

4. Рачунарство и информатика

5. Математика

6. Ликовна култура

7. Историја

8. Својства материјала

9. Техничко цртање

10. Финална обрада дрвета

11. Столарство

12. Физика

13. Грађанско васпитање / Верска настава

 

2. разред

  1. Српски језик и књижевност

  2. Страни језик

  3. Физичко васпитање

  4. Математика

  5. Екологија и заштита животне средине

  6. Географија

  7. Финална обрада дрвета

  8. Столарство

  9. Дрвне конструкције

 10. Организација рада

 11. Плочасти материјали у столарству

 12. Рачунарска графика

 13. Грађанско васпитање / Верска настава

 

 

3. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Физичко васпитање

3. Математика

4. Социологија са правима грађана

5. Рачунарска графика

6. Финална обрада дрвета

7.Столарство

8. Дрвне конструкције

9. Помоћни материјали

10. Предузетништво

11. Изборни предмет

12. Грађанско васпитање / Верска настава

 

 

 


Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions