Столар – оглед

Школовањем на овом, трогодишњем, образовном профилу ученик се опредељује за израду предмета од дрвета. Наставни планови су оређени према европским стандардима. Теоријска настава је смањена, а акценат је стављен на практичан рад и приближавање ученика захтевима професије. Током школовања стичу се знања о својствима дрвета, технологији обраде и израде предмета од дрвета. Занимање пружа могућност за бављење столарским занатом, израдом уметничких предмета од дрвета.

Списак предмета
1. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Физичко васпитање

4. Рачунарство и информатика

5. Математика за столаре

6. Помоћни материјали

7. Екологија

8. Својства материјала

9. Техничко цртање и нацртна геометрија

10. Финална обрада дрвета

11. Столарство

12. Изборни предмет огледа

13. Грађанско васпитање

14. Верска настава

 

2. разред

  1. Српски језик и књижевност

  2. Страни језик

  3. Физичко васпитање

  4. Математика за столаре

  5. Техничко цртање и нацртна геометрија

  6. Финална обрада дрвета

  7. Столарство

  8. Дрвне конструкције

  9. Изборни предмет огледа

 10. Грађанско васпитање

 11. Верска настава

 

3. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Физичко васпитање

4. Математика за столаре

5. Предузетништво

6. Финална обрада дрвета

7.Столарство

8. Дрвне конструкције

9. Организација производње

10. Изборни предмет огледа

11. Грађанско васпитање

12. Верска настава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions