Дрворезбар


Дрворезбар је ретко и цењено занимање које представља изузетан спој уметности и заната. Oбразовни профил дрворезбар припада подручју рада Култура, уметност и јавно информисање. Наставни план и програм садржи стручне предмете – цртање и сликање, вајање, калиграфију, теорију форме, историју уметности, нацртну геометрију, практичну наставу и општеобразовне предмете. После четворогодишњег школовања ученик је спреман за самосталан рад на изради скулптура у дрвету, украшавање намештаја, израду икона у дуборезу и слично. Постоји могућност наставка школовања на уметничким факултетима, факултетима друштвених наука, филолошким и техничким факултетима.

Списак предмета

1. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Историја

4. Музичка уметност

5. Физичко васпитање

6. Биологија

7. Географија

8. Физика

9. Хемија

10. Математика

11. Рачунарство и информатика

12. Историја уметности

13. Цртање и сликање

14. Вајање

15. Писмо, лепо писање са калиграфијом и орнаментиком

16. Теорија форме

17. Материјали и технике

18. Практичан рад

19. Грађанско васпитање

20. Верска настава

 

2. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Историја

4. Устав и права грађана

5. Музичка уметност

6. Физичко васпитање

7. Физика

8. Хемија

9. Математика

10. Историја уметности

11.Цртање и сликање

12. Вајање

13. Писмо, лепо писање са калиграфијом и орнаментиком

14. Материјали и технике

15. Практичан рад

16. Грађанско васпитање

17. Верска настава

 

3. разред 

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Социологија

4. Психологија

5. Музичка уметност

6. Физичко васпитање

7. Историја уметности

8. Цртање и сликање

9. Нацртна геометрија

10. Материјали и технике

11. Практичан рад

12. Грађанско васпитање

13. Верска настава

 

4. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Филозофија

4. Музичка уметност

5. Физичко васпитање

6. Историја уметности

7. Цртање и сликање

8. Материјали и технике

9. Практичан рад

10. Грађанско васпитање

11. Верска настава

 

 

 

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions