Техничар за пејзажну архитектуру

Овај профил избор је ученика које одликује креативност, осећај за лепо и жеља за улепшавањем ентеријера и екстеријера. Профил припрема ученика за послове производње декоративних биљака, озелењавање насеља, уређење паркова и других зелених површина, као и за трговину цвећем и биљним материјалом. Након четири године школовања ученик је спреман за посао у расадницима, националним и јавним парковаима, у пројектним бироима, грађевниским и пољопривредним предузећима или је могуће наставити школовање Шумарском факултету или било ком другом факултету.

Списак предмета

1. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Историја

4. Музичка уметност

5. Физичко васпитање

6. Математика

7. Рачунарство и информатика

8. Географија

9. Физика

10. Хемија

11. Биологија

12. Техничко цртање

13. Метеорологија са климатологијом

14. Педологија са геологијом

15. Грађанско васпитање

16. Верска настава

2. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Историја

4. Ликовна култура

5. Физичко васпитање

6. Математика

7. Физика

8. Хемија

9. Нацртна геометрија

10. Ботаника

11. Алати и механизација

12. Расадничарство

13. Технологија цвећарске производње

14. Практична настава

15. Грађанско васпитање

16. Верска настава

  

3. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Социологија

4. Физичко васпитање

5. Математика

6. Исхрана биља

7. Економика и организација производње

8. Декоративна дендрологија

9. Цвећарство

10. Пројектовање паркова и основе грађевинарства

11. Основе аранжирања биљног материјала

12. Практична настава

13. Грађанско васпитање

14. Верска настава

 

4. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Филозофија

4. Физичко васпитање

5. Математика

6. Устав и права грађана

7. Декоративна дендрологија

8. Цвећарство

9. Пројектовање паркова и основе грађевинарства

10. Основе аранжирања биљног материјала

11. Заштита зелених површина

12. Подизање и нега зелених површина

13. Практична настава

14. Грађанско васпитање

15. Верска настава


Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions