Техничар за пејзажну архитектуру

Овај профил избор је ученика које одликује креативност, осећај за лепо и жеља за улепшавањем ентеријера и екстеријера. Профил припрема ученика за послове производње декоративних биљака, озелењавање насеља, уређење паркова и других зелених површина, као и за трговину цвећем и биљним материјалом. Након четири године школовања ученик је спреман за посао у расадницима, националним и јавним парковаима, у пројектним бироима, грађевниским и пољопривредним предузећима или је могуће наставити школовање Шумарском факултету или било ком другом факултету.

Списак предмета

1. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Историја

4. Музичка уметност

5. Физичко васпитање

6. Математика

7. Рачунарство и информатика

8. Географија

9. Физика

10. Хемија

11. Биологија

12. Техничко цртање

13. Метеорологија са климатологијом

14. Педологија са геологијом

15. Практична настава

16. Грађанско васпитање / Верска настава


2. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Историја

4. Ликовна култура

5. Физичко васпитање

6. Математика

7. Физика

8. Хемија

9. Нацртна геометрија

10. Ботаника

11. Алати и механизација

12. Расадничарство

13. Технологија цвећарске производње

14. Практична настава

15. Грађанско васпитање / Верска настава

  

3. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Социологија

4. Физичко васпитање

5. Математика

6. Исхрана биља

7. Економика и организација производње

8. Декоративна дендрологија

9. Цвећарство

10. Пројектовање паркова и основе грађевинарства

11. Основе аранжирања биљног материјала

12. Практична настава

13. Грађанско васпитање / Верска настава

 

4. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Филозофија

4. Физичко васпитање

5. Математика

6. Устав и права грађана

7. Декоративна дендрологија

8. Цвећарство

9. Пројектовање паркова и основе грађевинарства

10. Основе аранжирања биљног материјала

11. Заштита зелених површина

12. Подизање и нега зелених површина

13. Практична настава

14. Грађанско васпитање / Верска наставаАдминистрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions