Техничар за обликовање намештаја и ентеријера

Спој уметности и технике прилагођен модерном схватању извођења наставе и професионалне едукације по угледу на европске наставне планове. Поред предмета везаних за технологију производње и конструкцију намештаја, посебан акценат дат је на развијање креативних способности ученика. Велико је учешће ликовне групе предмета као што су цртање, теорија форме, теорија дизајна, историја уметности, стилови намештаја. након завршеног четворогодишњег школовања, ученици могу наставити школовање на техничким и на факултетима ликовних уметности, а они који то желе могу наћи посао у бироима за пројектовање намештаја и ентеријера.

Списак предмета


1. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Физичко васпитање

4. Математика

5. Физика

6. Хемија

7. Биологија

8. Историја

7. Рачунарство и информатика

8. Теорија форме са цртањем

9. Својства материјала

10. Техничко цртање и нацртна геометрија

11. Финална обрада дрвета

12. Столарство

13. Грађанско васпитање / Верска настава

 

2. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Физичко васпитање

4. Математика

6. Помоћни материјали

7. Техничко цртање и нацртна геометрија

8. Финална обрада дрвета

9. Дизајн

10. Дрвне конструкције

11. Рачунарска графика

12. Грађанско васпитање / Верска настава

 

3. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Физичко васпитање

4. Математика

5. Финална обрада дрвета

6. Дрвне конструкције

7.Обликовање намештаја и ентеријера

8. Столарство

9. Рачунарска графика

10. Израда прототипова и модела

11. Дизајн

12. Изборни предмет

13. Грађанско васпитање / Верска настава

 

4. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Физичко васпитање

4. Математика

5. Социологија са правима грађана

5. Предузетништво

6. Дрвне конструкције

7. Обликовање намештаја и ентеријера

8. Припрема и контрола производње

9. Рачунарска графика

10. Израда прототипова и модела

11. Изборни предмет

12. Грађанско васпитање / Верска настава

 


Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions