Техничар за обликовање намештаја и ентеријера

Спој уметности и технике прилагођен модерном схватању извођења наставе и професионалне едукације по угледу на европске наставне планове. Поред предмета везаних за технологију производње и конструкцију намештаја, посебан акценат дат је на развијање креативних способности ученика. Велико је учешће ликовне групе предмета као што су цртање, теорија форме, теорија дизајна, историја уметности, стилови намештаја. након завршеног четворогодишњег школовања, ученици могу наставити школовање на техничким и на факултетима ликовних уметности, а они који то желе могу наћи посао у бироима за пројектовање намештаја и ентеријера.

​Списак предмета


1. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Физичко васпитање

4. Математика

5. Физика

6. Хемија

7. Рачунарство и информатика

8. Теорија форме са цртањем

9. Својства материјала

10. Техничко цртање и нацртна геометрија

11. Финална обрада дрвета

12. Изборни предмет огледа

13. Грађанско васпитање

14. Верска настава

 

2. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Физичко васпитање

4. Математика

5. Физика

6. Помоћни материјали

7. Техничко цртање и нацртна геометрија

8. Финална обрада дрвета

9. Теорија дизајна

10. Дрвне конструкције

11. Изборни предмет огледа

12. Грађанско васпитање

13. Верска настава

 

3. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Физичко васпитање

4. Математика

5. Финална обрада дрвета

6. Дрвне конструкције

7.Обликовање намештаја и ентеријера

8. Столарство

9. Организација производње

10. Изборни предмет огледа

11. Грађанско васпитање

12. Верска настава

 

4. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Физичко васпитање

4. Математика

5. Предузетништво

6. Дрвне конструкције

7. Обликовање намештаја и ентеријера

8. Припрема производње

9. Изборни предмет огледа

10. Грађанско васпитање

11. Верска настава

 

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions