Техничар за финалну обраду дрвета

На овом образовном профилу ученике припремамо за обликовање предмета од дрвета. Кроз четворогодишње школовање стичу се знања о преради и технологији обраде дрвета као и о пројектовњу и конструкцијама производа од дрвета. Поред теоријске наставе у току школовања велику улогу има и практична настава. По завршетку школовања може се наставити са школовањем на Шумарском факултету и другим факлутетима, а они који не желе да наставе са школовањем могу радити на пословима производње, конструкције и пројектовања производа од дрвета.

Списак предмета

1. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Историја

4. Музичка уметност

5. Ликовна култура

6. Физичко васпитање

7. Математика

8. Рачунарство и информатика

9. Географија

10. Физика

11. Хемија

12. Биологија

13. Технологија материјала

14. Техничко цртање

15. Машине и уређаји

16. Грађанско васпитање

17. Верска настава

 

2. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Историја

4. Ликовна култура

5. Физичко васпитање

6. Математика

7. Физика

8. Нацртна геометрија

9. Технологија помоћних материјала

10. Машине и уређаји

11. Дрвне конструкције

12. Практична настава

13. Грађанско васпитање

14. Верска настава

 

3. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Социологија

4. Физичко васпитање

5. Математика

6. Техничка физика

7. Основе електротехнике и електронике

8. Машине и уређаји

9. Дрвне конструкције

10. Финална обрада дрвета

11. Практична настава

12. Грађанско васпитање

13. Верска настава

 

4. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Филозофија

4. Физичко васпитање

5. Математика

6. Устав и права грађана

7. Економика и организација производње

8. Финална обрада дрвета

9. Обликовање намештаја

10. Припрема производње

11. Пројектовање технолошких процеса

12. Аутоматизација производње

13. Хидротермичка обрада дрвета

14. Грађанско васпитање

15. Верска настава

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions