Јавне набавке

 

 

 

 Назив документа

   

Преузимање

     
Јавна набавка мале вредности бр. 4/2014 - рачунарска опрема ИЗМЕНА  

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV IZMENA - racunarska oprema.doc

 

Konkursna dokumentacija IZMENA 04.11.2014.doc

     
     
 Одговори на питања ЈН МВ бр.4/2014  

Odgovor na pitanja JN MV 4-2014 Invitto.pdf

 

Odgovor na pitanje JN MV 4-2014 MEL doo.pdf

     
     
Јавна набавка мале вредности - бр. 4/2014 рачунарска опрема   

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV - racunarska oprema.doc

 

Konkursna dokumentacija 30.10.2014.doc

     
     
Обустава поступка - набавка рачунарске опреме   Obustava postupka.pdf
     
     
Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр.3/2014 - рачунарска опрема   Konkursna dokumentacija IZMENA 02.10.2014.doc
     
     
Јавна набавка м але вредности бр. 3/2014 - рачунарска опрема  

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV - racunarska oprema.doc

 

Konkursna dokumentacija 26.9.2014.doc

     
     
Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ЈН МВ бр. 1/2014 - набавка електричне енергије
Konkursna dokumentacija izmena 1.doc
     
     
Јавна набавка мале вредности ЈН МВ бр. 1/2014 - набавка електричне енергије  

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV - nabavka el.energije.doc

 

Konkursna dokumentacija el energija.doc                   

     
     
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци    Obavestenje o dodeli ugovora.doc
     
     
Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности - моторно возило за превоз робе ЈН МВ 1-2013    

Poziv za javnu nabavku - izmena 1.doc

 

Konkursna dokumentacija - izmena 1.doc

     
     
Јавне набавке мале вредности - моторно возило за превоз робе ЈН МВ 1/2013  

Poziv za javnu nabavku.doc

   

Konkursna dokumentacija.doc                                                                                                         

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions