Јавне набавке

 

 

 

 Назив документа

   

Преузимање

 

 
Одлука о додели уговора ЈНМВ 1/2020 набавка електричне енергије   Odluka o dodeli ugovora JNMV 1-2020 nabavka električne energije.pdf
     
     
     
Записник о отварању понуда у поступку јавне набавке елктричне енргије ЈНМВ 1/2020   Zapisnik o ptvaranju ponuda Električna energija maj 2020.pdf
     
     
     
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредноси - ЈНМВ 1/2020 набавка електричне енергије   Poziv JNMV 1-2020.pdf
     
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - ЈНМВ 1/2020 Набавка електричне енергије   Konkursn dokumentacija JNMV 1-2020.pdf
     
     
     
Одлука о додели уговора ЈНМВ 2/2019 - набавка рачунарске опреме   Odluka o dodeli ugovora JNMV 2-2019 - racunarska oprema.pdf
     
     
     
Записник о отварању понуде ЈНМВ 2/2019 - набавка рачунарске опреме   Записник о отварању понуда ЈНМВ - 2019 набавка рачунарске опреме.pdf
     
     
     
Одговор на питање 2 ЈНМВ 2/2019 - набавка рачунарске опреме   Odgovor na pitanje 2 JNMV2-2019 - računarska oprema.pdf
     
     
     
Одговор на питање 1 ЈНМВ 2/2019 - набавка рачунарске опреме   Odgovor na pitanje 1 JNMV2-2019 - računarska oprema.pdf
     
     
     
     
Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 2/2019 - позив за достављање понуда   Nabavka racunarske opreme - poziv za ponude.pdf
     
Набавка рачунарске опреме ЈНМВ 2/2019 - конкурсна документација   Nabavka racunarske opreme - konkursna dokumentacija.pdf
     
     
     
     
Одлука о додели уговора - набавка електричне енергије ЈН МВ 1/19   Odluka o dodeli ugovora JN MV - elektricna energija.pdf
     
     
     
Записник о отварању понуде - набавка електручне енергије ЈН МВ 1/19   Zapisnik o otvaranju ponuda JN MV - elektricna energija.pdf
     
     
     
Позив за подношење понуда - набавка електричне енергије ЈН МВ 1/19   Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV - nabavka el.energije 2019.doc
Тендерска документација - набавка електричне енергије ЈН МВ 1/19   Konkursna dokumentacija nabavka elektricne energije.doc2019.doc
     
     
     
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавце ЈНМВ 1/2018   Obaveštenje o zaključenom ugovoru el energija pdf2018.pdf 
     
     
     
Одлука о додели уговора  - ЈНМВ 1/2018 набавка електричне енергије   Odluka o dodeli ugovora.pdf
     
     
     
Електрична енергија ЈНМВ 1/2018 - позив за подношење понуда   Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV - nabavka el.energije.doc
     
     
     
Електрична енергија ЈНМВ 1/2018 - конкурсна документација   Konkursna dokumentacija nabavka elektricne energije.doc2018.doc
     
     
     
Одлука о додели уговора - набавка електричне енергије ЈНМВ 1/2017    Odluka o dodeli ugovora JNMV 1-2017.pdf
     
     
     
Електрична енергија ЈНМВ 1/2017 - позив за подношење понуда   Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV - nabavka el.energije.doc
     
     
     
Електрична енергија ЈНМВ 1/2017 - конкурсна документација    Konkursna dokumentacija nabavka elektricne energije.doc
     
     
     
Одлука о додели уговора ЈН МВ 1/2016   Odluka o JN ELEKTRICNE ENERGIJE Drvo art 2016.pdf
     
     
     
Извештај о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке  

Izvestaj o strucnoj oceni 1.pdf

 

Izvestaj o strucnoj oceni 2.pdf

     
     
     
Јавна набавка мале вредности бр. 1/2016 - набавка електричне енергије  

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV - nabavka el.energije.doc

 

Konkursna dokumentacija nabavka elektricne energije 2016- 1.doc

     
     
     
Одлука о закљученом уговору о јавној набавци   Obavestenje o zakljucenom ugovoru.pdf
     
     
     
Одлука о додели уговора након дате сагласности за исправку рачунасрске грешке -набавка рачунарске опреме ЈН МВ 2/2015   Оdluka o dodeli ugovora.pdf
     
     
     
Одлука о додели уговора - набавка рачунарске опреме ЈН МВ 2/2015   Odluka o dodeli ugovora.pdf
     
     
     
Одговор на питање ЈН МВ бр. 2/2015   Odgovor JN MV 2-2015 KING ICT doo.pdf
     
     
     
Јавна набавка мале вредности бр. 2/2015 - рачунарска опрема  

Poziv za dostavljanje ponuda.doc

 

Konkursna dokumentacija.doc

     
     
     
Јавна набавка мале вредности бр. 1/2015  - набавка електричне енергије  

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV - nabavka el.energije.doc

 

Konkursna dokumentacija nabavka elektricne energije.doc

     
     
     
Одговор на питање ЈН МВ бр. 4/2014   Odgovor JN MV 4-2014 KING ICT doo.pdf
     
     
     
Јавна набавка мале вредности бр. 4/2014 - рачунарска опрема ИЗМЕНА  

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV IZMENA - racunarska oprema.doc

 

Konkursna dokumentacija IZMENA 04.11.2014.doc

     
     
     
 Одговори на питања ЈН МВ бр.4/2014  

Odgovor na pitanja JN MV 4-2014 Invitto.pdf

 

Odgovor na pitanje JN MV 4-2014 MEL doo.pdf

     
     
     
Јавна набавка мале вредности - бр. 4/2014 рачунарска опрема   

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV - racunarska oprema.doc

 

Konkursna dokumentacija 30.10.2014.doc

     
     
     
Обустава поступка - набавка рачунарске опреме   Obustava postupka.pdf
     
     
     
Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр.3/2014 - рачунарска опрема   Konkursna dokumentacija IZMENA 02.10.2014.doc
     
     
     
Јавна набавка м але вредности бр. 3/2014 - рачунарска опрема  

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV - racunarska oprema.doc

 

Konkursna dokumentacija 26.9.2014.doc

     
     
     
Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ЈН МВ бр. 1/2014 - набавка електричне енергије
Konkursna dokumentacija izmena 1.doc
     
     
     
Јавна набавка мале вредности ЈН МВ бр. 1/2014 - набавка електричне енергије  

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV - nabavka el.energije.doc

 

Konkursna dokumentacija el energija.doc                   

     
     
     
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци    Obavestenje o dodeli ugovora.doc
     
     
     
Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности - моторно возило за превоз робе ЈН МВ 1-2013    

Poziv za javnu nabavku - izmena 1.doc

 

Konkursna dokumentacija - izmena 1.doc

     
     
     
Јавне набавке мале вредности - моторно возило за превоз робе ЈН МВ 1/2013  

Poziv za javnu nabavku.doc

   

Konkursna dokumentacija.doc                                                                                                         

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions