Расадничар

Овај профил директно је везан за унапређивање, заштиту и негу животне средине. Послови расадничара везани су за цвећарску производњу, озелењавање, уређење предела и негу зелених површина. Након трогодишњег школовања пружа се могућност запошљавања у расадницима, јавним и национланим парковима, комуналним организацијиама, ботаничким баштама, стакленицима и слично. Послоји могућност доквалификације на образовни профил Техничар за пејажну архитектуру.

1. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Историја

4. Географија

5. Музичка уметност

6. Физичко васпитање

7. Математика

8. Рачунарство и информатика

9. Физика

10. Хемија

11. Техничко цртање

12. Метеорологија са климатологијом

13. Педологија са геологијом

14. Практична настава

15. Грађанско васпитање

16. Верска настава

 

2. разред

  1. Српски језик и књижевност

  2. Страни језик

  3. Ликовна култура

  4. Физичко васпитање

  5. Математика

  6. Екологија и заштита животне средине

  7. Ботаника

  8. Геодезија

  9. Алати и механизација

10. Исхрана биља

11. Расадничарство

12. Декоративна дендрологија

13. Технологија цвећарске производње

14. Практична настава

15. Грађанско васпитање

16. Верска настава


3. разред

1. Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3. Устав и права грађана

4. Физичко васпитање

5. Математика

6. Економика и организација производње

7. Декоративна дендрологија

8. Цвећарство

9. Основе грађевинарства

10. Основе аранжирања биљног материјала

11. Заштита зелених површина

12. Подизање и нега зелених површина

13. Практична настава

14. Грађанско васпитање

15. Верска настава

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions